Πολιτική Επιστροφών

Το Agiotis.gr διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης ή αντικατάστασης των προϊόντων αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση ελαττωματικού είδους πριν την αποστολή του στον εκάστοτε πελάτη.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε ή να τα αντικαταστήσετε με άλλο προϊόν εντός 15 ημερών. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Εάν πραγματοποιηθεί επιστροφή χωρίς αντικατάσταση, προκειμένου να σας καταβάλλουμε το τίμημα, υπάρχει δυνατότητα να μας το κοινοποιήσετε γραπτώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφωνικά καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 26810 76980 εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας.

Με την υπαναχώρηση το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του άριστη κατάσταση, στην οποία σας παραδόθηκε προκειμένου να καταβληθεί το αντίστοιχο τίμημα ακολουθώντας τον τρόπο της αρχικής καταβολής. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα δίνεται άμεσα εντολή στην τράπεζα και η διαδικασία ολοκληρώνεται στο χρόνο που ορίζει το πιστωτικό ίδρυμα..

Εάν έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή δεν υπάρχει αποζημίωση εκ μέρους της εταιρίας.

Το Agiotis.com δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής και φύσης, άμεσες ή έμμεσες που τυχόν προκληθούν στα προϊόντα κατά τη διαδικασία επιστροφή τους. Ο χρήστης/πελάτης φέρει την ευθύνη για την καλή κατάσταση των προϊόντων κατά την επιστροφή τους καθώς ο ίδιος επιλέγει τον τρόπο αποστολής τους.

Τα έξοδα αποστολής της αρχικής παραγγελίας δεν επιστρέφονται.

Ακύρωση παραγγελίας

Γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email), είτε τηλεφωνικά.